Endless Endless

Resin & Iron
450 x 200 x 100 cm
2010