Iron Aged

Iron Aged

50 x 30 x 30 cm
Resin & Iron
2009